15m3

6m lång
2.4m bred
1.4m högt
Max last 10 ton

20m3

6m lång
2.4m bred
1.8m högt
Max last 10 ton

30m3

6m lång
2.4m bred
2.3m högt
Max last 10 ton

Viktig att tänka på när du beställer en container:

• Vägens bredd ska vara minst 2,70 meter.
• Fritt 10-15 meter framför containerplats.
• Vägen ska klara en tung lastbil.
• Fyll aldrig på över kanten på containern, avfallet får inte överskrida 10 cm ovanför lemmar.
•Underlag där container kommer stå. (Kan inte vara för mjukt då kommer den sjunka ner)

Tänk på vad ni kastar in i container

•  Kasta aldrig miljöfarligt avfall såsom blå betong, oljor, målarfärg, bildäck.
• Allt El-avfall ska sorteras bort och läggas i en separat container eller säck.
•  Blanda aldrig olika material i container t.ex. kakel med betong eller lera med grus försök istället separera det i två olika containrar.
• Alla detta steg kan spara pengar för dig som kund.